מפגש שמיני

במפגש זה התגברנו על בעיית תקשורת וחשמל שעמדה בפנינו...
תוכננה לנו פעילות של העלאת הסיפורים לאתר "בית התפוצות" אך עקב בעיות טכניות לא הצלחנו במשימה זו.
בזמן שבילינו יחד הותיקים סיפרו את סיפורם המיוחד אותו הם יעלו בקרוב לרשת.
למדנו שגם בעידן של הרשת יכולים להיתקל בבעיות שלא קשורות בנו ושאין לנו עליהן שליטה...Comments