תקנון


"נופית", בי"ס יסודי קהילתי

תקנון בית הספר שנה"ל תשע"ט

 

התנהגות

 

דרכי אכיפה

1. הופעה הולמת

הגעה בתלבושת בית ספרית (למעט יום ו'). אין לבוא בבגדים חושפניים, חולצות בטן, גופיות "ספגטי", מכנסים קצרצרים וכפכפים.

אין לבוא בשיער צבוע או מחומצן, איפור ולק.

מטעמי בטיחות יש להגיע עם עגילים צמודים.


* תיעוד בקלסר כיתה ושיחת הבהרה עם התלמיד.

* בפעם השנייה – יידוע ההורים ומניעת כניסה לשיעור עד להבאת בגדים חלופיים.

2. עמידה בזמנים

זמן ההגעה לבית הספר הוא עד השעה 8:00. יום הלימודים מתחיל בשעה זו, על התלמידים להיות מוכנים בזמן.

* במקרה של איחור - תיעוד בקלסר כיתה ושיחת הבהרה עם התלמיד.

* בפעם השנייה – יידוע ההורים.

* בפעם השלישית – התלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור הראשון וימתין במזכירות ביה"ס עד השעה השנייה.

 

3. התארגנות לשיעור

א. בתחילת השיעור התלמיד ישב במקומו עם הציוד הנדרש למשך שני שיעורים צמודים.

 

* תלמידי כיתות א-ב ישבו במקומותיהם ויחכו למורה.

 

ב. על התלמיד להגיע לשיעורים עם שיעורי הבית והציוד הנדרשים.

 

* תיעוד של המורה ושיחת הבהרה עם התלמיד.

* לאחר 3 מקרים של אי הכנת שיעורי בית במקצוע מסוים הורדת ציון בתעודה (בשיעורי בית) והכנת עבודה בשיעור השביעי,

(הכנת העבודה לא תחול על תלמידי כיתות א-ב).

4. התנהגות

א. הפרעה במהלך השיעור – אסורה בהחלט!

פטפוטים, העברת פתקים, השמעת קולות, הסתובבות, התפרצויות, התעסקות בדברים שאינם קשורים לשיעור.

* תיעוד של המורה המקצועית ושיחת הבהרה עם התלמיד.

* בפעם השנייה – יידוע מנהל ביה"ס וההורים.

* בפעם השלישית: כיתות א'-ב' – מניעת הפסקות. כיתות ג'-ו' – הורדת ציון בתעודה.

 

ב. יש להישמע להוראות צוות בית הספר ולדבר בכבוד ובנימוס כלפיו.

* תיעוד בקלסר כיתה, יידוע מנהל ביה"ס וההורים.

* בפעם השנייה - מניעת הפסקות.

* במידה והתנהגות זו תחזור על עצמה, הזמנת ההורים לשיחה עם מנהל ביה"ס והשעיה.

 

ג. שימוש בטכנולוגיה אישית בבית הספר אסור בהחלט! (טלפונים ניידים ועוד). שימוש בטלפון נייד לצילום ולהקלטה בשטח בית הספר, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים  שנעשו בשטח בית הספר מחייב דיווח למשטרה.

 

* אזהרה וכיבוי המכשיר.

* בפעם השנייה – הפקדת המכשיר אצל מזכירת ביה"ס עד תום יום הלימודים.

* בפעם השלישית – הפקדת המכשיר אצל מזכירת ביה"ס וקבלתו ע"י ההורים בלבד.

ד. יש לשמור על כללי התנהגות המקובלים בזמן טקסים ופעילויות בית ספריות. כך למשל אין להשעין את הרגליים על המושב התחתון, אין יציאה לשירותים במהלך הטקס.

שיחת בירור עם התלמיד.

בפעם השנייה – יידוע ההורים וכתיבת עבודה מתאימה.

כתיבת עבודה לא תחול על תלמידי א-ב.

בפעם השלישית – מניעת השתתפות בפעילות.

 

ה. אלימות מכל סוג פיזית או מילוליות – אסורה בהחלט!

במקרה של אלימות מילולית:

* תיעוד בתיק כיתה, שיחת בירור ואזהרה בין המעורבים, דרישה להתנצלות, יידוע מנהל ביה"ס וההורים.

* בפעם השנייה – בנוסף לכך מניעת הפסקות.

* בפעם השלישית, בנוסף לשלילת ההפסקות, זימון התלמיד והוריו לשיחה עם מנהל ביה"ס.

* בפעם הרביעית – השעיה מבית הספר, הכנת עבודה מתאימה והורדת ציון בהתנהגות.

  

במקרה של אלימות פיזית:

* עצירת האירוע, שיחת ברור ואזהרה בין המעורבים, תיעוד בתיק כיתה, דרישה להתנצלות, יידוע מנהל ביה"ס וההורים.

* בפעם השנייה – בנוסף לכך, הורדת ציון בהתנהגות, כתיבת עבודה מתאימה, השעיה ודיווח לפיקוח בהתאם לחומרת המקרה.


במקרה של אלימות כלפי הצוות החינוכי ו/או אלימות חריגה כלפי תלמיד:

יידוע מנהל ביה"ס, הפיקוח וההורים, ובהתאם לצורך יידוע הרשויות והשעיה מידית מביה"ס.

 

ו. שמירה על הסביבה וחזות ביה"ס

* שיחת בירור עם התלמיד, יידוע ההורים ותשלום כספי על הנזק שנגרם, סיוע בתחזוקת ביה"ס.

* במקרים חריגים – השעיה ודיווח לרשויות המתאימות.