בעלי תפקידים

מושית טוני זיו – מנהלת
יפעת אביגדור – סגנית מנהלת בית הספר
גילי אורן – יועצת
אורה שטנגר – רכזת בטיחות וביטחון
סיגל בר– רכזת חברתית
מור קרואר – רכזת שפה
הדס רמון צימבלר – רכזת מתמטיקה
שרית רושנסקי רכזת טיולים וזה"ב
ענבל ואקניןרכזת פדגוגית
אורית גירון – מורת שילוב
נטלי פולנסקי – רכזת מדעים
אילנה בלאו – רכזת הכלה והשתלבות
מעיין מאיר- רכזת תקשוב