לוח צלצולים


שכבות א-ד
8:00-8:50 שיעור 1
8:50-9:40 שיעור 2
9:40-10:00 הפסקת אוכל
10:00-10:20 הפסקה
10:20-11:05 שיעור 3
11:05-11:50 שיעור 4
11:50-12:05 הפסקה
12:05-12:45 שיעור 5

שכבות ה-ו 
8:00-8:50 שיעור 1
8:50-9:40 שיעור 2
9:40-10:00 הפסקת אוכל
10:00-10:45שיעור 3
10:45-11:10 הפסקה
11:10-12:00שיעור 4
12:00-12:45 שיעור 5


Comments