אודות

 שם בית הספר: נופית

סוג פיקוח: ממלכתי

שם המפקח: רון פכטר

שם המנהלת: מושית טוני זיו

ישוב: נופית

מספר תלמידים:  300

מספר כיתות: 12

מספר מורים: 19

טלפונים בביה"ס: 04-9930003 

פקס:    04-3390003
 צמיחה בסביבה פורחת  - בית הספר נופית

 

"תפקידם של בתי הספר לייצר מרחב בו יוכל הילד לצקת משמעות לחייו. בו הוא יוכל לחקור את עצמו, את סביבתו ולמצוא בה את היכולת לרכוש את הכלים שיאפשרו לו ראשית לצמצם את הפער עבורו ושנית עבור סביבתו".  (ניר רווה, "בוחרים בחינוך").

 

"מטרות החינוך הן לאפשר לתלמידים להבין את העולם סביבם ולהכיר את היכולות הפנימיות שלהם, כדי שיוכלו לממש את עצמם ולהיות אזרחים פעילים ומתחשבים בזולת" (קן רובינסון, בתי ספר יצירתיים).

 

 בית-ספר יסודי  'נופית' חרט על דגלו התייחסות לכל ילד כשלם, אמונה בילד באשר הוא, קבלתו כמות שהוא תוך יצירת סביבה שתאפשר לו צמיחה בעולם משתנה ודינמי. ההתייחסות לכל ילד הינה רב-ממדית.

 

חינוך הוא ממלכת ההזדמנויות הבלתי נגמרות. אנו שואפים לסייע לתלמידים לצמוח, להתפתח, להצליח להתמודד עם אתגרים שעולים ולחזק יכולות וכוחות. טיפוח קשר אישי קרוב הרואה את המיוחד שבכל אחד, מנסה לאתר את הרגישויות, להכיל כל קושי, ללבן מחלוקות בדרך של שיח מכבד והדברות, זו דרכנו הערכית והחינוכית.

 

אנו שואפים כי תלמידנו יגיעו כל בוקר בשמחה ובחדווה לבית הספר, עם חיוניות ו"אור בעיניים"  יתייחסו אליו כאל בית, כמקום שנעים ונח להם לבטא את עצמם בשלל אפיקים, מקום בו הם זוכים ליחס אישי שיש בו חום, אהבה, עידוד וקבלה. זהו מרחב שיש בו מרפא, מקום לנפש לבנות תשתית יציבה ובוטחת, כזו שתאפשר לילד הצומח לעמוד בפני אתגרי העתיד. אנו רואים באמנות שדה חשוב המאפשר ביטוי של העולם הפנימי גם מעבר למילים.

 

הבוגר שלנו: כל ילד הוא יחיד ומיוחד, בעל נטיות לב ואיכויות שאין שני לו. אנו שואפים לתת לילד לגיטימציה להיות מי שהוא. מתוך כבוד לייחודיות שבו, אנו מנסים לטפח את כל מרחב תחומי אישיותו:

לעודדו להיות בוגר ערכי: מעורב, אכפתי, אחראי ורגיש לסביבתו, בעל חוש צדק חברתי מפותח ואמות מוסר גבוהות.

בעל מיומנויות בין-אישיות: סובלני, רואה את האחר, יודע לשתף פעולה בצוות, להתאפק, לוותר ולהתגמש.

מכבד ומוקיר את השונה ממנו:  רואה בקשר עם השונה ממנו הזדמנות להתפתחות, למידה והרחבת אופקים.  בכלל זה אנו עושים מאמץ רב לטפח קשרים עם שכנינו הערבים.

 

בעל כוחות ואיכויות מתפתחים: מודע לעצמו, בעל תחושת מסוגלות וערך עצמי, סקרן, רחב אופקים, עשיר מבחינה שפתית, פורה ברעיונותיו, בעל כושר ביטוי בכתב ובעל-פה, ילד השמח להתנסות בשלל נתיבים של ביטוי ויצירה.

בעל מצוינות אקדמית - יודע להתמודד עם מידע רב המגיע דרך ערוצים שונים, להבחין בין עיקר וטפל, לשאול שאלות ולהפיק ידע אינטגרטיבי. יודע לנסח רעיון, להתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים ואישיים ולהפיק תועלת מתהליך של למידה והתנסות.    

הילדים ילמדו מתוך עניין וסקרנות אישיים, ישאפו לשתף פעולה ולהפיק תועלת מקשרים חברתיים ובין אישיים.

 

הדרך אליה אנו שואפים: הצמיחה של הילד והלמידה שלו מתרחשת דרך המפגש שלו עם העולם הפיזי והאינטראקציות שהוא יוצר עם בני גילו ומבוגרים משמעותיים בעולמו.. עולם המבוגרים הסובב את הילד משמש דוגמא אישית ומהווה מודל ללמידה ולהפנמה של עולם ערכי ומוסרי. מעבר למילים הנאמרות, ישנה חשיבות עצומה למעשה, לאופן האמירה וליחס המכבד להם זוכה הילד. המבוגרים מקרינים ושופעים אהבה וחמלה, הוקרה ועידוד. בהדרגה הילד ישיב חמלה בחזרה כלפי סביבתו.

אנו עושים כל מאמץ ליצור סביבה מעודדת התפתחות וגילוי עצמי. כזו המספקת את צרכיו הרגשיים של הילד, הרואה אותו ומעניקה לו תחושת מוגנות ובטחון. הוא מרגיש בה נח לטעות, להעז, לשאול ולהתנסות. סביבה שבה חשיבה ביקורתית ובחירה אישית נתפסות כביטוי לאינדיבידואל וכדרך לתקשורת של הצרכים והעולם הפנימי.

אנו שואפים ליצור קהילת מורים חושבת, לומדת, מתפתחת, מבטאת את עצמה, מתקדמת ויצירתית. כזו המהווה השראה לתלמידים. הביטוי האישי של המורים, כישוריהם המיוחדים והעדפותיהם, ישמשו ליצירת קשר, ללמידה ולהתפתחות.

 

שייכות: בניית הזהות של התלמידים מבוססת על מעגלי שייכות. תלמידינו הם בעלי זיקה עמוקה למעגל המשפחה, הקהילה, המדינה שלנו והעם.

החיבור בין קהילת בית הספר לקהילה משמעותי מאוד. ,ההורים מעורבים ותורמים. התלמידים מעורבים בקהילה והקהילה מעורבת ותורמת לבית הספר. התלמיד רואה עצמו חלק מקהילה, תורם ושייך אליה.

 

הקשר בין קהילת בית הספר להורים בקהילה קטנה חשוב ותורם. אנו מאמינים בקשר מכבד בין המורים, ההורים והילדים, ופועלים בהידברות על-מנת להגיע להסכמות ולשיתוף פעולה. דיאלוג המתקיים בין כל השותפים מתוך שקיפות, אמון וכבוד הדדיים הוא מפתח לקידום והעצמת הילדים.


Comments