אירועים בית ספריים

פתיחת שנה"ל תשע"ט
שנה מוצלחת ומהנה!

 הפסקה פעילה לכבוד השנה החדשה
בהובלת תנועת הנוער "מחנות העולים"

Comments