אירועים בית ספריים

פתיחת שנה"ל תשע"ט
שנה מוצלחת ומהנה!

 הפסקה פעילה לכבוד השנה החדשה
בהובלת תנועת הנוער "מחנות העולים"

תלמידי כיתה ו'1 לימדו והפעילו את תלמידי בית הספר 
לזכרו של יצחק רבין

בחירות למועצת התלמידים


תלמידי "מצויינות 200" עברו לשלב הבא 
בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה 

שבוע זהירות בדרכים
פעילויות בכיתות והפסקה פעילה

Comments