אירועים בית ספריים

פתיחת שנה"ל תש"פ
טקס חגי תשרי באחריות כיתה ג'1


תחרות חידון החלל - שלב א' - בהצלחה בשלב הבא!

טקס לזכרו של יצחק רבין - באחריות כיתה ו'1

בחירות למועצת התלמידים

מועצת התלמידים

טקס חנוכה

Comments