אירועים בית ספריים

פתיחת שנת הלימודים


טקס חגי תשרי


30 לנופית - למידה פעילה


מסיבת עיתונאים - 30 לנופית


ילדי א'1 בטיול חצבים 
 

בחירות למועצת התלמידים 


טקס הכרזת יו"ר מועצת התלמידים וחתימת חברי המועצה על האמנה


טקס חתימת חברי המועצה הירוקה על האמנה


Comments